بازپیرایی درختان خیابان چناران در مارلیک آغاز گردید.

فضای سبز در خیابان چناران از مورخ 97/02/26 شروع گردیده است.

29 ارديبهشت 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری ملارد، نسبت به بازپیرایی مسیر درختان چندین ساله در خیابان چناران اقدام نموده است .در این بازپیرائی مسیر با سنگ مالون جهت تسهیل در رفت آمد شهروندان سنگفرش می شود و کلیه درختان به جهت صرفه جوئی در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری توسط سیستم آبیاری قطره ای تجهیز می گردد..

موارد مرتبط