مراحل پایانی آرماتور بندی فنداسیون گالری فرهنگسرا

گالری فرهنگسرا برای اجرای بتن ریزی در مورخ 97/03/03 آماده شده است.

06 خرداد 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی سطح شهر پروژه فرهنگسرا که در ابتدای بلوار الغدیر واقع  شده است عملیات آرماتور بندی در قسمت گالری فرهنگسرا در حال اتمام است که پس از اتمام آن عملیات بتن ریزی آن آغاز می گردد.

موارد مرتبط