واگذاری غرفه ها در بازار موبایل از طریق مزایده عمومی

شهرداری ملارد جهت واگذاری غرفه های بازار مو بایل از مورخ 97/03/01  اقدام نمود.

02 خرداد 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با احداث و اتمام  بازار موبایل که در خیابان امام واقع شده و از موقعیت تجاری خوبی برخوردار است در راستای برنامه ریزی و سرمایه گذاری بلند مدت ،شهرداری ملارد نسبت به  واگذاری غرفه های این بازار از طریق مزایده اقدام نموده است. به همین منظور این مزایده عمومی  از طریق بنر و نصب آن در سطح شهر انجام می گردد.

 

موارد مرتبط