اجرای بتن مگر رفوژ میانی بلوار شهید جمور

تخریب و اجرای بتن مگر رفوژ میانی بلوار شهید جمور (سه بانده) حد فاصل میدان ارتش تا میدان ساعت در مورخ 97/03/09 انجام گردید.

12 خرداد 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد بلوار شهید جمور (سه بانده) از مسیرهای پر تردد در منطقه فاز سه مارلیک می باشد لذا از همین رو رفوژ میانی آن فرسوده و غیر قابل استفاده شده  که ین امر بروز مشکلاتی برای تردد شهروندان بوجود آورده است . لذا عملیات تخریب این معابرآغاز گردیده تا پس آز تسطیح و زیر سازی آن اجرای بتن مگر آن انجام می گردد.  

موارد مرتبط