لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر های اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با عنایت به فرسوده شدن آسفالت های سطح شهر که مشکلاتی برای تردد شهروندان بوجود آورده است و به منظور ارائه خدمات رسانی به جهت تسهیل در ایاب وذهاب و رفاه حال شهروندان محترم  بلوار ، میادین ، خیابان‌های فرعی واصلی ، تقاطع ها  ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری و ....... آسفالت و لکه گیری شده است. آدرس نقاط آسفالت شده و لکه گیری شده به شرح ذیل می باشد:  

1- لکه گیری و آسفالت خیابان شهید کاظمی 

2- اتمام لکه گیری آسفالت خیابان بسیج کوچه هفتم              

3-اجرای لکه گیری و آسفالت خیابان معلم 

4- لکه گیری و آسفالت خیابان امام

 

موارد مرتبط