آماده سازی مسیر دسترسی به ورزشگاه ۵ هزار نفری فاز سه مارلیک

عملیات خاکبرداری و نخاله برداری مسیر دسترسی به ورزشگاه ۵ هزار نفری مارلیک آغاز شد.

29 خرداد 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد به جهت بالا بردن سرانه ورزشی شهر ملارد و با توجه به نیاز مبرم منطقه مارلیک و ملارد به مجتمع ورزشی احداث پروؤه ورزشگاه 5 هزار نفری در فاز سه مارلیک خیابان چناران آغاز گردیده و در حال حاضر به جهت دسترسی شهروندان به این ورزشگاه مسیر دسترسی به آن در حال خاکبرداری و نخاله برداری و تسطیح می باشد .    

موارد مرتبط