ادامه اجرای بتن ریزی دیوار برشی طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی

دیوار برشی ضلع شرق و شمال پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/03/21 در حال بتن ریزی می باشد.

29 خرداد 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در سطح شهر علی الخصوص پروژه های در دست اقدام این شهرداری و با توجه به ازدحام جمعیت و تردد خودروهای متعدد نیاز مبرم منطقه به پارکینگ طبقاتی را می طلبد که پروژه پارکینگ طبقاتی شهر ملارد در خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است هم اکنون عملیات بتن ریزی دیوار برشی ضلع شرق و شمال طبقه منفی یک آن در حال انجام می باشد.       

موارد مرتبط