ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 29 خرداد 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

30 خرداد 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد طبق سنوات گذشته  ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان در راستای بررسی درخواست ها و مشکلات آنها هر هفته سه شنبه انجام می شود . در ملاقات عمومی امروز مورخ 97/03/29  مهندس سلگی با بیش از 90  نفر از شهروندان ملاردی در محل دفتر شهردار ملاقات حضوری داشت و از نزدیک به بررسی درخواست و مشکلات آنها پرداخت . 

 
 
 

موارد مرتبط