جدولگذاری در خیابان مطهری شهرک چمران انجام گردید.

 عملیات چدولگذاری تک جدول کانیو در خیابان مطهری شهرک شهید چمران در مورخ 97/03/22 انجام شد.

31 خرداد 1397 0 comment

 

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد یکی از وظایف معاونت ترافیکی و زیر بنایی شهرداری در سطح شهر اجرای جدولگذاری ،ترمیم آسفالت معابر،کفپوش معابر و ............. می باشد . لذا از اینرو خیابان شهید مطهری که در شهرک چمران واقع شده است عملیات جدولگذاری از نوع تک جدول کانیو اجرا گردیده که این امر باعث هدایت آبهای جاری می گردد که موجب تسهیل در رفت و آمد شهروندان می گردد.   

موارد مرتبط