اجرای جدولگذاری پیرامون میدان ساعت انجام گردید.

تخریب و تسطیح و زیر سازی به منظور جدولگذاری میدان ساعت در مورخ 97/03/22 اجرایی شد.

31 خرداد 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد میدان ساعت که در بلوار شهید جمور (سه بانده) واقع و تقاطع پارک بانوان و اسپرت پارک واقع شده است از میادین پرتردد در این منطقه می باشد که باعث فرسوده شدن جداول پیرامون آن گردیده است . لذا در همین راستا جداول آن تخریب و پس از زیر سازی و تسطیح جدولگذاری شده است و هم اکنون این عملیات ادامه دارد.

موارد مرتبط