لایروبی و شستشوی نهرها توسط تانکرهای آب شهرداری ملارد

لایروبی و شستشوی نهرهای خیابان امام خمینی (ره) و دکتر حسابی توسط تانکرهای آب شهرداری ملارد انجام گردید.

04 تیر 1397 0 comment

 

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای انجام طرح جامع معاونت خدمات شهر شهرداری ملارد به منظور نظافت کلی در سطح شهردر خصوص نظافت و لایروبی نهرهای خیابان ها و بلوارهای اصلی واحد امور شهری نسبت به نخاله برداری و شستشوی نهر خیابان امام خمینی (ره) و خیابان دکتر حسابی اقدام نموده است .این اقدام در مورخ 97/03/30 صورت گرفته است.

موارد مرتبط