آرماتور بندی دیوار برشی و ستون های ضلع غربی پارکینگ طبقاتی

اجرای عملیات دیوار برشی و ستون های ضلع غربی پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/04/01 آغاز گردید.

 

به گزارش مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی سطح شهر بخصوص پروژه ها، عملیات آرماتور بندی دیوار برشی و ستون های ضلع غربی پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد که پس از آن اجرای بتن ریزی آن آغاز می گردد.        

موارد مرتبط