جمع آوری نخاله های چندین منطقه در سطح شهر ملارد

جمع آوری نخاله های حاصل از تخریب در چندین منطقه در سطح شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

09 تیر 1397 0 comment

به گزارش مدیریت  ارتباطات و امور بین الملل شهرداری در راستای نظافت خیابان ها و جمع آوری نخاله ها در سطح شهر به منظور زیباسازی منظر شهری و با همکاری واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد با یک دستگاه بابکت و کامیون نخاله و خاک های اضافی حاصل از تخریب جدول های فرسوده جمع آوری نخاله های حاصل از تخریب مناطق ذیل جمع آوری شده و به محل دیگری انتقال داده شد . این برنامه از تاریخ 97/04/02 الی 97/04/06 انجام پذیرفت . 

1- جمع آوری نخاله های محوطه شمالی و جنوبی ساختمان فرمانداری در شهرک اداری . 

2-  جمع آوری نخاله های کوچه ابوذر.

3- جمع آوری نخاله های خیابان مصیب زاده

4- جمع آوری نخاله های محوطه ساختمان مرکزی شهرداری

 

موارد مرتبط