دیوار کشی سوله ورزشی در اسپرت پارک آغاز گردیده است.

عملیات تیغه چینی سوله ورزشی در اسپرت پارک از مورخ 97/04/14 اجرایی گردید.

19 تیر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی خرد و کلان در سطح شهر و در راستای تکمیل پروژه های در دست اقدام این شهرداری پس از تخلیه سازه های سوله ورزشی در پروژه اسپرت پارک و احداث این سازه ها به منظور تکمیل این سوله ورزشی هم اکنون عملیات تیغه چینی این سوله در حال انجام می باشد.      

موارد مرتبط