جمع آوری نخاله های مناطقی از سطح شهر انجام گردید

نخاله های چندین منطقه از سطح شهر جمع آوری و به منطقه ای دیگر منتقل گردید.

30 تیر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد یکی از وظایف شهرداری علاوه بر ایجاد عمران و آبادانی که با ترمیم فضاهای سبز و فرهنگی تفریحی و پارکها در سطح شهر که موجب شکوفا شدن شهر می گردد و شهروندان نیز از این اماکن بهتر می توانند استفاده نمایند. لذا در همین راستا با توجه به عملیات عمرانی که در سطح شهر صورت می پذیرد نخاله های آن جمع آور و به منطقه ای دیگر انتقال داده می شود لذا این مناطق به شرح ذیل می باشد.

1- بلوار شهید جمور و ورودی خیابان گل سرخ مارلیک

2- خیابان چناران حد فاصل میدان ارتش تا انتهای گل مریم

3- خیابان دکتر حسابی جنوبی

موارد مرتبط