اجرای طرح رنگ آمیزی خطوط عابرین پیاده در سطح شهر

رنگ آمیزی خطوط عابرین در مناطقی از سطح شهر در حال انجام می باشد.

31 تیر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد به جهت حفظ مقررات راهنمایی و رانندگی و رعایت اصول امنیتی و کاهش تصادفات در همین راستا واحد ترافیک شهرداری ملارد نسبت به خط کشی معابر عابرین پیاده ،ایستگاه های تاکسی و اتوبوس که حریم توقف آنان را مشخص می نماید در سطح شهر اقدام نموده است .   

موارد مرتبط