شستشوی تعدادی از نهرهای سطح شهر ملارد

لایروبی و شستشوی نهرهای خیابان ها و بلوارهای اصلی سطح شهر انجام گردید.

15 مرداد 1397 0 comment

 

به گزارش  اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای انجام طرح جامع معاونت خدمات شهر شهرداری ملارد به منظور نظافت کلی در سطح شهردر خصوص نظافت و لایروبی نهرهای خیابان ها و بلوارهای اصلی واحد امور شهری نسبت به نخاله برداری و شستشوی نهرچهار راه ملارد و پاکسازی جوی لم آباد اقدام نموده است .این اقدام در مورخ 97/05/10 صورت گرفته است.

 

موارد مرتبط