نصب سردرب ورودی پارک مشاهیر در حال انجام می باشد.

درب ورودی پارک مشاهیر از بلوار رسول اکرم (ص) در حال نصب شدن می باشد .

16 مرداد 1397 0 comment

 

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد یکی از گپروزه های قابل افتتاح در هفته دولت پروژه پارک مشاهیر ملارد می باشد . لذا  در خصوص اقدامات انجام شده در مورد این پروژه و تاکید سلگی شهردار ملارد مبنی بر تسریع در آماده سازی آن علاوه بر فعالیت اکیپ سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ملارد به جهت ایجاد فضای سبز این پارک عملیات عمرانی از جمله نصب درب ورودی این پارک در بلوار رسول اکرم (ص) روبروی ساختمان مرکزی شهرداری در حال نصب شدن می باشد.

موارد مرتبط