برنامه ریزی برای رفع مشکلات حادثه خیز و ترافیکی در شهر ملارد

بازدید شهردار و دادستان و رییس راهور از نقاط حادثه خیز شهر جهت رفع مشکلات ترافیکی

18 مرداد 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد ازدحام تردد خودروها در سطح شهر ها موجب بروز حوادث می گردد که  با اتخاذ تصمیمات درست و علمی این معضل قابل کنترل می باشد  .لذا در همین راستا سلگی شهردار ملارد و دادستان محترم شهر و رییس پلیس راهور شهرستان به منظور ارائه راهکارهای  رفع این مشکل از مناطق پر تردد شهر بازدید نمودند تا با در جریان قرار گرفتن امور ترافیکی شهر با برنامه های آتی این مشکلات را مرتفع نموده تا شهروندان با آسودگی خاطر در شهر تردد نمایند.

موارد مرتبط