عملیات جدولگذاری مسیر دسترسی به ورزشگاه 5000 نفری مارلیک آغاز گردید.

جدولگذاری خیابان ورزشگاه مارلیک از مورخ 97/05/23 اجرایی گردید.

24 مرداد 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی خرد و کلان  در سطح شهر از قبیل اجرای کفپوش معابر ،جدولگذاری خیابان ها و بلوارها و لکه گیری آسفالت عملیات جدولگذاری مسیر دسترسی به ورزشگاه 5000 نفری که در خیابان چناران واقع شده است از مورخ 97/05/23 آغاز گردیده است.

موارد مرتبط