اجرای دیوارهای داخلی (تیغه چینی) ساختمان اداری پارک مشاهیر

تیغه چینی داخلی ساختمان اداری پارک مشاهیر شهر ملارد از مورخ 97/05/25 آغاز گردید.

27 مرداد 1397 0 comment

 

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد یکی از پروژه های مهم در دست اقدام شهرداری ملارد ساختمان اداری پارک مشاهیر می باشد . این پروژه در پارک مشاهیر در بلوار رسول اکرم (ص) واقع شده است و پس از اتمام بتن ریزی سقف اول آن و آرماتور بندی سقف دوم اجرای دیوار کشی و تیغه چینی داخلی آن آغاز گردیده است و هم اکنون ادامه دارد.

موارد مرتبط