جمع آوری نخاله های اسپرت پارک و پارک بانوان مارلیک انجام گردید.

پاکسازی محوطه اسپرت پارک و پارک بانوان مارلیک از نخاله های ساختمانی 

27 مرداد 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد یکی از وظایف شهرداری علاوه بر ایجاد عمران و آبادانی که با ترمیم فضاهای سبز و فرهنگی تفریحی و پارکها در سطح شهر که موجب شکوفا شدن شهر می گردد و شهروندان نیز از این اماکن بهتر می توانند استفاده نمایند. لذا در همین راستا با توجه به بازسازی پارک بانوان و احداث اسپرت پارک از مراکز تفریحی و ورزشی در منطقه مارلیک بوده و استفاده روزانه بانوان از این مرکز تفریحی و ورزشی  هم اکنون عملیات پاکسازی و نخاله برداری آغاز گردیده است .

موارد مرتبط