نمایشگاه هنری در ساختمان شهرداری ملارد افتتاح گردید.

آغاز به کار نمایشگاه هنری در ساختمان شهردار ی ملارد از مورخ 97/06/20

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با اتمام ترم تابستانی خانه فرهنگ شهرداری ملارد در رشته های نقاشی ، طراحی و خطاطی و خوشنویسی  کارهای هنری این هنرجویان در غالب یک نمایشگاه در ساختمان شهرداری ملارد در مورخ 97/06/20 افتتاح گردید. این مراسم با حضور آقای حسینی معاونت محترم اداری و مالی شهرداری و جمعی از مدیران افتتاح گردید.پس از افتتاح این نمایشگاه آقای حسینی و جمع حاضر از این نمایشگاه بازدید نمودند.

موارد مرتبط