اجرای بازپیرایی و وجین چند منطقه از فضای سبز شهر ملارد

طرح بازپیرایی فضاهای سبز شهرداری ملارد در سطح شهر اجرایی گردید.

24 شهریور 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای نگهداری از فضای سبز شهر ملارد اجرای طرح و بازپیرایی و وجین فضای سبز سطح شهر ملارد در کلیه پارک ها از جمله بلوار ارغوان و بلوار سه بانده  مارلیک آغاز گردیده است و تا پایان این طرح همچنان تمام مناطق سطح شهر ملارد ،سرآسیاب و مارلیک ادامه دارد.    

موارد مرتبط