بازدید شهردار از ساختمان جدید معاونت فرهنگی اجتماعی

علی سلگی از ساختمان جدید معاونت فرهنگی اجتماعی  شهرداری ملارد بازدید نمودند

26 شهریور 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با توجه به جابجایی دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی که به خیابان قارچ جنب سازمان خدمات موتوری انتقال داده شده است علی سلگی شهردار ملارد از ساختمان جدید این معاونت بازدید نمودند .

موارد مرتبط