اجرای طرح بازپیرایی و وجین علف های هرز در فضاهای سبز شهرملارد

فضاهای سبز ، پارکها و میادین سطح شهر ملارد از مورخ 97/06/28 بازپیرایی شدند.

03 مهر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای نگهداری فضاهای سبز در پارکها ،میادین و بلوارهای سطح شهر اجرای طرح بازپیرایی و وجین علف های هرز توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد و هم اکنون اجرای این طرح در میدان ملارد ویلای شمالی در حال اجرا می باشد. و در این خصوص جباری مدیر عامل سازمان فضای سبز شهرداری ملارد گفت : اجرای این طرح با شناسایی کلیه این مناطق و انجام باپیرایی آنها ادامه دارد.

موارد مرتبط