اجرای زیر سازی و روکش آسفالت معابر گلزارشهدای ملارد آغاز گزدید.

قیر پاشی و روکش آسفالت معابر گلزارشهدای ملارد در حال انجام می باشد.

21 مهر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در سطح شهر به منظور رفاه حال شهروندان معابر گلزار شهدای ملارد پس از اتمام جدولگذاری قیر پاشی و عملیات روکش آسفالت لاین غربی گلزار شهدا به اتمام رسیده است.

موارد مرتبط