اجرای عملیات خاکبرداری وجدول گذاری معابراصلی اسپرت پارک

جدولگذاری معابر اصلی اسپرت پارک از مورخ 97/07/20 آغاز گردید.

23 مهر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای پیشرفت عملیات عمرانی پروژه ها ،اجرای خاکبرداری،جدولگذاری معابر اصلی پروژه اسپرت پارک که در فاز دوم می باشد در حال انجام است . عملیات خاکبرداری و مخلوط ریزی و تسطیح وجدولگذاری معابر اصلی اسپرت پارک از مورخ 97/07/20 آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد.

موارد مرتبط