اجرای زیرسازی وکفپوش خیابان آیت الله سعیدی در حال انجام می باشد.

عملیات زیرسازی وکفپوش خیابان ایت الله سعیدی از مورخ 97/08/01 آغاز گردید.

05 آبان 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در سطح شهر که می توان به جدولگذاری ،لکه گیری و روکش آسفالت خیابان ها و بلوارها ،،کفپوش میادین و معابر اشاره نمود که در همین راستا با توجه به فرسوده شدن کفپوش های معابر خیابان آیت اله سعیدی  اجرای عملیات تسطیح و زیر سازی و کفپوش این خیابان در حال اجرا می باشد.      

موارد مرتبط