با آغاز فصل پاییز اجرای طرح کفپوش معابر در سطح شهر عملیاتی گردید.

اجرای کفپوش معابر کوچه های خیابان مصیب زاده از مورخ97/08/04 آغاز گردید.

10 آبان 1397 0 comment

 

  به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با آغاز فصل پاییز و بارش نزولات آسمانی که فرسوده بودن کفپوش ها ی خیابان ها و کوچه ها  مشکلاتی برای تردد شهروندان بوجود  می آورد از اینرو اجرای کفپوش کوچه امام حسن (ع) واقع در خیابان مصیب زاده آغاز گردید است که با اجرای این طرح تردد شهروندان و خودروها دیگر به سهولت صورت می پذیرد.

موارد مرتبط