سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی ملارد به شركت كنندگان در راهپیمایی روز سیزده آبان

سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در روز سیزده آبان 97 سرویس دهی خود را به مردم و دانش آموزان افزایش داد . 

14 آبان 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد به منظور رفاه حال شهروندان و جابه جایی سریع تر مردم و دانش آموزان که در راهپیمایی روز سیزده آبان شرکت کردند تعداد اتوبوس ها را به منظور سرویس دهی بهتر و بیشتر در این روز افزایش داد. این افزایش سرویس دهی مورد رضایت شهروندان و مسئولین شهری ملارد نیز قرار گرفت . به گفته مهندس میرانی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی بیش از 15 دستگاه اتوبوس جهت خدمات رسانی در این روز در اختیار شهروندان و دانش آموزان قرار گرفت . 

موارد مرتبط