معاون امنیتی وزارت کشور گفت: موضوع پدافند غیر عامل برای همه مردم و مسئولان یک امر ضروری است

معاون امنیتی وزارت کشور گفت: توجه به اصول پدافند غیر عامل در مقابله با تهدیدات دشمنان برای مردم و مسئولان یک امر ضروری است.

14 آبان 1397 0 comment

 ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور و رئیس پدافند غیر عامل وزارت کشور در رزمایش مقابله با تهدیدات احتمالی گفت: موضوع پدافند غیر عامل برای همه ما یک امر ضروری است.
وی افزود : امروز تهدیدات بسیار متنوع و گسترده شده است پس توجه پدافند غیر عامل بسیار مهم است پس مدیران کشور همان طور که رهبری فرمودند باید به موضوع پدافند غیر عامل و مقابله با تهدیدات دشمن آماده باشند.
ذوالفقاری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پدافندی و ایمن سازی زیر ساخت ها گفت: با وجود انجام اقدامات بسیار در حوزه پدافندی با محوریت سازمان پدافند غیر عامل اما هنوز با سطح مورد توجه رهبر معظم انقلاب فاصله داریم. وی ادامه داد: اجرای اصول پدافند غیر عامل یکی از مسئولیت های استانداران است و آنها باید زمان بیشتری برای ایمن سازی زیر ساخت ها انجام دهند . افزایش آگاهی مردم در حوزه پدافند غیر عامل امری ضروری است و اثر بخشی بسیار بالایی دارد.
معاون امنیتی وزارت کشور گفت: امیدواریم با همکاری همه سازمان ها کشور را در مقابل تهدیدات گسترده دشمنان مصون کنیم.