اجرای عملیات بتن ریزی فنداسیون ضلع جنوبی پروژه پارکینگ طبقاتی آغاز گردید.

بتن ریزی فنداسیون ضلع جنوبی پروژه پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد.

21 آبان 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد پس از اتمام عملیات آرماتور بندی طبقه منفی یک پروژه پارکینگ طبقاتی اجرای بتن ریزی فنداسیون ضلع جنوبی آن آغاز گردیده است.

موارد مرتبط