الزام دریافت پروانه اشتغال برای کلیه رانندگان ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری.

ثبت نام در سامانه اشتغال برای رانندگان ناوگان دیزل جهت عدم کاهش سهمیه سوخت

23 آبان 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد راننده یا رانندگان ناوگان دیزل موظفند حداکثر تا تاریخ 28 آبان ماه 1397 در بخش پروانه اشتغال سامانه utcms.ir ثبت نام و تا 98/03/20 با ارائه مدارک به شهرداری مدنظر خود، پروانه اشتغال دریافت کنند، در غیر این صورت سهمیه سوخت خودرو کاهش خواهد یافت.

به نقل از گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد بنا بر اطلاعیه دریافتی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، مالکین محترم ناوگان بار و مسافر دیزل ، میبایست به راننده یا رانندگان ناوگان خود اعلام نمایند که حداکثر تا تاریخ 28 آبان ماه 1397 در بخش پروانه اشتغال سامانه utcms.ir ثبت نام و تا مورخ 98/03/20 با ارائه مدارک به شهرداری مدنظر خود، پروانه اشتغال دریافت کنند، در غیر این صورت سهمیه سوخت خودرو کاهش خواهد یافت.در صورتی که شخص مالک ، راننده خودرو نیز میباشد ، نسبت به ثبت نام در سامانه تا تاریخ 28 آبان ماه و دریافت پروانه اشتغال برای خود تا پایان اردیبهشت ماه 1398 اقدام نماید.شهرداری انتخابی برای صدور پروانه اشتغال می تواند با شهرداری صادر کننده پروانه فعالیت خودرو متفاوت باشد.پروانه صادره فعالیت یا اشتغال توسط یک شهرداری در کل کشور دارای اعتبار است.

موارد مرتبط