ادامه آرماتوربندی ستونها ودیوار برشی در طبقه منفی دو پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد.

انجام آرماتور بندی ستون ها و دیوار برشی طبقه منفی دو پروژه پارکینگ طبقاتی

27 آبان 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص عملیات عمرانی پروژه ها ی در دست اقدام شهرداری اجرای آرماتور بندی ستون ها و دیوار برشی  طبقه منفی دو پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد.

موارد مرتبط