فاز نهایی باز سازی پارک امام خمینی (ره)

اجرای جدولگذاری و کفپوش فضای بازی پارک امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد .

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد پس از فاز بندی شدن بازسازی پارک امام خمینی (ره) و انجام جدولگذاری و کفپوش معابر و ایجاد مبلمان شهری و ترمیم و بازپیرایی فضای سبز آن اجرای فاز نهایی بازسازی آن که جدولگذاری و اجرای کفپوش زمین بازی آن می باشد در حال انجام می باشد.  

موارد مرتبط