جلسه شورای معاونین و مسئولین شهرداری ملارد برگزار گردید.

جلسه شورای معاونین در مورخ 97/08/27 به ریاست علی سلگی تشکیل شد.

28 آبان 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت  ارتباطات و امور بین الملل  شهرداری ملارد جلسه شورای معاونین به ریاست علی سلگی  تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور معاونین ،مسئولین و مدیران سازمان های تابعه شهرداری با محوریت هم اندیشی مدیران و شناخت نقاط ضعف و قوت مجموعه شهرداری  بر گزار گردید تا با راهکارهای مناسب نسبت به تسریع در خدمات رسانی به شهروندان اقدام گردد.در این جلسه با طرح نقاط ضعف و قوت مجموعه شهرداری پس از اجماع نظر مصوباتی تصویب گردید.

موارد مرتبط