ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 29 آبان 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 97/08/29 با شهروندان برگزار شد . 

30 آبان 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد طبق سنوات گذشته  ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان در راستای بررسی درخواست ها و مشکلات آنها هر هفته سه شنبه انجام می شود . در ملاقات عمومی  روز سه شنبه مورخ 97/08/29مهندس سلگی شهردار ملارد جهت بررسی مسایل و مشکلات آنها با بیش از 130 نفر از شهروندان ملاردی در محل دفتر خود ملاقات حضوری داشت و از نزدیک به بررسی درخواست و مشکلات آنها پرداخت. 

موارد مرتبط