آغاز کاشت درختچه و گلهای دائمی در باغچه های اسپرت پارک

اجرای طرح کاشت گلهای دائمی در پارکهای سطح شهر

05 آذر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای نگهداری فضاهای سبز در سطح شهر اجرای کاشت گلهای دائمی در پارکها آغاز گردیده است لذا در همین راستا کاشت گلها و درختچه های دائمی در باغچه های اسپرت پارک آغاز گردیده است .لازم به ذکر این اجرای این طرح در تمامی پارکها و فضای سبز سطح شهر انجام می گردد.  

موارد مرتبط