ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد از پروژه های سطح شهر بازیدی نمودند.

بازدید رئیس واعضای محترم شورای اسلامی شهر بهمراه معاونت محترم اداری مالی شهرداری ملارد ازروند پیشرفت  پروژه های سطح شهر

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص نظارت بر نحوه عملکرد عمرانی بر پروژه های در دست اقدام شهرداری ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد به همراه آقای حسینی معاونت محترم اداری و مالی شهرداری ملارد و معاونت محترم زیربنایی و ترافیک طی بازدید ار چندین پروژه بازدید و در روند پیشرفت عمرانی آنها قرار گرفتند .لازم به ذکر است این بازید در مورخ 97/09/10 صورت گرفت .

موارد مرتبط