نشست شهرداران و مدیران حوزه شهری استان تهران و یزد برگزار گردید.

نشست مشترک شهرداران و مدیران حوزه شهری استان تهران و یزد در شهر یزد برگزار گردید.

10 آذر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در شهر یزد نشست مشترکی مابین شهرداران و مدیران حوزه شهری استان تهران و یزد در شهر یزد برگزار گردید.دراین جلسه علی سلگی شهردار ملارد نیز حضور داشته و  پیرامون بافت تاریخی و فرسوده تبادل نظر و گفتگو گردید.

موارد مرتبط