آغاز ادامه فعالیت عمرانی در پروژه فرهنگسرای شهر ملارد

اجرای عملیات آرماتور بندی ستون های بلوک سی پروژه فرهنگسرا آغاز گردید.

14 آذر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی پروژه های در دست اقدام شهرداری پروژه فرهنگسرا هم اکنون اجرای عملیات آرماتور بندی ستون های بلوک سی ان آغاز گردیده است .    

موارد مرتبط