بازدید دوره ای از چند پروژه در دست اقدام شهرداری در مورخ 97/09/15

ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد و سلگی شهردار ملارد از چند پروژه شهرداری بازدید نمودند.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص اهمیت پیشرفت پروژه ها که توسط شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد بصورت هفتگی ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر طی بازدید در روند نحوه پیشرفت آنها قرار می گیرند . در همین راستا رییس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد و علی سلگی شهردار ملارد در روز پنج شنبه مورخ 97/09/15 از چند پروژه در دست اقدام شهرداری بازدید نمودند. در این بازیدعلی سلگی شهردار ملارد ذر مورد اقدامات انجام شده و درصد پیشرفت پروژه ها توضیحاتی ارائه دادند . پروژه هایی که مورد بازدید قرار گرفتند به شرح ذیل می باشد.

1- پارک امام خمینی واقع در خیابان امام خمینی (ره)

2- پروژه پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان امام خمنی (ره)

3- پروژه  اسپرت پارک واقع در بلوار شهید جمور (سه بانده)   

4-همسطح سازی خیابان جنب مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش

5- پروژه سوله ورزشی در خیابان دانش  

موارد مرتبط