آرماتور بندی دیوارهای طبقه منفی دو پارکینگ طبقاتی به اتمام رسید.

دیواره های طبقه منفی دو پارکینگ طبقاتی آماده بتن ریزی می باشد.

17 آذر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در سطح شهر به ویژه پروژه های در دست اقدام هم اکنون اجرای عملیات آرماتور بندی دیواره طبقه منفی دو پارکینگ طبقاتی به اتمام رسیده و آماده بتن  ریزی می باشد.

موارد مرتبط