عملیات عمرانی در بلوک دی پروژه فرهنگسرا اجرایی شد.

تیغه های طبقه منفی در بلوک دی پروژه فرهنگسرا از مورخ 97/09/16 آغاز شد.

18 آذر 1397 0 comment

 

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد اجرای عملیات عمرانی در پروژه های شهرداری ملارد در حال انجام می باشد . در همین راستا هم اکنون پروژه فرهنگسرای شهر ملارد اجرای عملیات تیغه طبقه منفی در بلوک دی آن آغاز گردیده است .

موارد مرتبط