اجرای عملیات بتن ریزی دیواربرشی طبقه منفی دو پارکینگ طبقاتی آغاز گردید.

بتن ریزی دیواره های پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/09/16 شروع شد.

19 آذر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در پروژه های در دست اقدام شهرداری پس از اتمام آرماتور بندی اجرای عملیات بتن ریزی آن آغاز گردیده است و هم اکنون عملیات بتن ریزی دیواره های برشی طبقه منفی دو این پروژه در حال انجام می باشد.  

موارد مرتبط