عملیات قیر پاشی پروژه خیابان بهاره شرقی آغاز گردید.

آماده سازی پروژه خیابان بهاره شرقی جهت روکش آسفالت از مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۳ آغاز گردیده است .

24 آذر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص وظایف شهرداری در سطح شهر از قبیل جدولگذاری ،کفپوش معابر، لکه گیری و روکش آسفالت هم اکنون  خیابان بهاره شرقی پس از اتمام تسطیح عملیات قیر پاشی آن آغاز گردیده است .    

موارد مرتبط