اجرای عملیات ترمیم و اصلاح جداول رفوژ میانی بلوار شهید جمور

جداول رفوژ میانی بلوار شهید جمور به جهت اجرای کفپوش در حال انجام می باشد

01 دی 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در سطح شهر عملیات اجرای کفپوش در رفوژ میانی بلوار شهید جمور در حال انجام می باشد ولیکن با توجه به تخریب شدن جداول آن هم اکنون عملیات ترمیمی و اصلاح جداول آن به منظور ادامه اجرای کفپوش رفوژ میانی حد فاصل میدان ساعت تا میدان سپاه در حال انجام می باشد.

موارد مرتبط