ستون های بلوک سی فرهنگسرای شهر ملارد آماده بتن ریزی گردید

اتمام آرماتور بندی ستون های بلوک سی در فرهنگسرا و آماده سازی جهت بتن ریزی

01 دی 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی پروژه های در دست اقدام شهرداری ملارد ستون های بلوک سی  در فرهنگسرای شهر ملارد پس از اتمام آرماتور بندی آماده بتن ریزی گردیده است.      

موارد مرتبط