عملیات گسترده عمرانی پروژه فرهنگسرای شهر ملارد در حال انجام می باشد.

آرماتور بندی وقالب بندی  ستونها ودیوار حائل بلوک سی در فرهنگسرا در حال اجرا است.

09 دی 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد  در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در پروژه فرهنگسرا و گستردگی این پروژه هم اکنون عملیات آرماتور بندی و قالب بندی ستون ها و دیوار حائل در بلوک سی در حال انجام می باشد.

موارد مرتبط